Algemene verkoopvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen op de site Diamant-Strass-DMC. com en hierna “de koper” wordt genoemd. En anderzijds door Diamant-Strass-DMC.com, uitgegeven door DPL Web met maatschappelijke zetel te 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Frankrijk) en geregistreerd onder het SIRET nummer 50778378500052 en RCS Douai A 507 783 785 hierna genoemd Diamant-Strass-DMC.com.

Doel van deze voorwaarden

 

Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de koper en Diamant-Strass-DMC.com vast te leggen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de e-commerce site van Diamant-Strass-DMC.com, ongeacht of de koper een professioneel of een particulier is. De aankoop van een goed of een dienst via de site Diamant-Strass-DMC.com is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Diamant-Strass-DMC.com zijn overeengekomen. Bovendien behoudt Diamant-Strass-DMC.com zich het recht voor haar verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn dan die welke gelden op de datum van de door de koper geplaatste bestelling.

Kenmerken van de diensten en producten aangeboden door Diamant-Strass-DMC.com

 

De aangeboden producten en diensten zijn opgenomen in de catalogus op de website Diamant-Strass-DMC.com. Deze producten en diensten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

In rekening gebrachte prijzen

 

De prijzen in de catalogus van Diamant-Strass-DMC.com zijn in euro en zijn inclusief alle belastingen (BTW) die op de dag van de bestelling van toepassing zijn. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de prijzen worden doorberekend. Diamant-Strass-DMC.com behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus voorkomt op het ogenblik van de bestelling de enige is die voor de koper van toepassing is. De in de catalogus vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten.

Bestellen op Diamant-Strass-DMC.com

 

De koper, die een product of dienst wil kopen, moet

  • Vul het identificatieformulier in met alle vereiste gegevens of log in op hun klantenrekening als ze die hebben;
  • Vul het online winkelmandje in en voeg alle referenties van de gekozen producten of diensten toe;
  • Valideer uw bestelling nadat u deze heeft gecontroleerd en de algemene verkoopvoorwaarden heeft aanvaard.
  • Bevestig de bestelling en betaal volgens de voorwaarden.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis van te hebben genomen en het afstand doen van het recht zich te beroepen op eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en aanvaarding van de verrichte handelingen. De verkoper stuurt een e-mail ter bevestiging van de bestelling en bevestigt de verzending van de bestelling met een volgnummer.

Betalingsvoorwaarden

 

De prijs moet worden betaald bij de bestelling of bij de verzending, afhankelijk van de gekozen betalingswijze (zoals aangegeven bij de betaling).

De betalingen worden verricht met een kredietkaart, via een beveiligd systeem dat gebruik maakt van SSL (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie door software wordt gecodeerd en geen derde partij deze kan lezen tijdens het transport over het netwerk.

 

De rekening van de koper wordt gedebiteerd voor het bedrag van de producten en, indien van toepassing, de leveringskosten.

Leveringen en levertijd

 

Alle producten worden opgeslagen in Frankrijk, in het magazijn van Diamant-Strass-DMC.com.

Bestellingen worden binnen 12 uur na het plaatsen van de bestelling verzonden. Ze worden verzonden per aangetekende zending of Colissimo (diensten van La Poste in Frankrijk) afhankelijk van het aantal en het gewicht van de artikelen. Dit is om een levering binnen 3 dagen voor Frankrijk en binnen 5 tot 7 dagen voor andere landen mogelijk te maken, met uitzondering van mogelijke vertragingen van de Post onafhankelijk van de wil van Diamant-Strass-DMC.com.

De levertijden worden slechts bij wijze van indicatie gegeven; indien zij langer duren dan vijftien dagen na de bestelling, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald. In geval van schade tijdens het vervoer moet binnen drie dagen na de levering een met redenen omklede klacht worden ingediend bij de vervoerder.

Intrekking

 

Kopers, niet-professionele personen, profiteren van de herroepingstermijn waarin de wetgeving van hun land voorziet. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Diamant-Strass-DMC.com op de hoogte worden gebracht via het contactformulier op de site of op [email protected].

Daarna moet het product binnen 30 dagen worden teruggestuurd naar Diamant-Strass-DMC.com, voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourverzendkosten die voor rekening van de klant blijven.

Terugbetaling is alleen mogelijk als het product en de verpakking intact zijn (de zakken mogen niet geopend zijn).

Aansprakelijkheid van de verkoper en intellectuele eigendom

 

De verkoper is bij de onlineverkoop slechts gehouden tot een middelenverbintenis en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, uitval van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de Diamant-Strass-DMC.com website. zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Diamant-Strass-DMC.com.

Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of op welke manier dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid.

Dienst na verkoop

 

De klantenservice van Diamant-Strass-DMC.com is bereikbaar via e-mail op [email protected].

Ons team beantwoordt graag uw vragen over diamanten borduurmaterialen.

Persoonlijke gegevens

 

Overeenkomstig de wet op de informatica, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978 kan informatie van persoonlijke aard over de kopers het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking. Diamant-Strass-DMC.com behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, onder meer door het gebruik van cookies, en om de verzamelde informatie desgewenst door te geven aan commerciële partners. Het surfen op Diamant-Strass-DMC.com betekent dat u akkoord gaat met het verzamelen en het gebruik van deze cookies.

 

Kopers kunnen bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun gegevens door Diamant-Strass-DMC.com hiervan op de hoogte te stellen. Evenzo heeft de gebruiker het recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende gegevens, overeenkomstig de wet van 6 januari 1978. De geautomatiseerde verwerking van informatie, waaronder het beheer van de e-mailadressen van de gebruikers van de site, is aangegeven (nr. 1787089) bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid (CNIL).

Archivering / Bewijsmateriaal

 

Diamant-Strass-DMC.com. zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde registers van Diamant-Strass-DMC.com zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Geschillenbeslechting

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken van Parijs bevoegd, niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.