Общи условия за продажба

Настоящите условия за ползване се сключват, от една страна, от всяко физическо или юридическо лице, което желае да направи покупка от сайта Diamant-Strass-DMC. com и е наричано по-долу „купувач“. И от друга страна, от Diamant-Strass-DMC.com, публикуван от DPL Web, чието седалище се намира на 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Франция) и регистриран под SIRET номер 50778378500052 и RCS Douai A 507 783 785, наричан по-долу Diamant-Strass-DMC.com.

Цел на тези условия

 

Целта на настоящите условия за продажба е да се определят договорните отношения между купувача и Diamant-Strass-DMC.com, както и условията, приложими към всяка покупка, направена чрез сайта за електронна търговия на Diamant-Strass-DMC.com, независимо дали купувачът е професионалист или частно лице. Придобиването на стока или услуга чрез сайта Diamant-Strass-DMC.com е обвързано с безрезервното приемане от страна на купувача на тези общи условия за продажба.

 

Тези общи условия за продажба имат предимство пред всички други общи или специфични условия, които не са изрично договорени от Diamant-Strass-DMC.com. Освен това Diamant-Strass-DMC.com си запазва правото да променя своите условия за продажба по всяко време. В този случай приложимите условия са тези, които са в сила към датата на поръчката, направена от купувача.

Характеристики на услугите и продуктите, предлагани от Diamant-Strass-DMC.com

 

Предлаганите продукти и услуги са тези, които са посочени в каталога, публикуван на уебсайта Diamant-Strass-DMC.com. Тези продукти и услуги се предлагат до изчерпване на количествата.

Начислени цени

 

Цените, посочени в каталога на Diamant-Strass-DMC.com, са в евро и включват всички данъци (ДДС), приложими в деня на поръчката. Всяка промяна в ставката на ДДС може да бъде отразена в цените. Diamant-Strass-DMC.com си запазва правото да променя цените си по всяко време, като се разбира обаче, че цената, посочена в каталога в момента на поръчката, е единствената приложима за купувача. Цените, посочени в каталога, не включват разходите за доставка.

Поръчка на Diamant-Strass-DMC.com

 

Купувачът, който желае да закупи продукт или услуга, трябва

  • Попълнете формуляра за идентификация с всички необходими данни или влезте в клиентския си профил, ако имат такъв;
  • Попълнете онлайн количката, като добавите всички референции на избраните продукти или услуги;
  • Потвърдете поръчката си, след като сте я проверили и сте приели общите условия за продажба.
  • Потвърдете поръчката и платете в съответствие с условията.

Потвърждаването на поръчката означава приемане на настоящите общи условия за продажба, потвърждаване на пълното им познаване и отказ от правото на позоваване на собствени условия за покупка или други условия. Всички предоставени данни и записаното потвърждение се считат за доказателство за транзакцията. Потвърждението ще се счита за подпис и приемане на извършените операции. Продавачът ще изпрати имейл, потвърждаващ поръчката и потвърждаващ изпращането на поръчката с номер за проследяване.

Условия на плащане

 

Цената се заплаща в момента на поръчката или в момента на доставката, в зависимост от избрания начин на плащане (както е посочено в момента на плащането).

Плащанията се извършват с кредитна карта, чрез защитена система, която използва SSL (Secure Socket Layer), така че предаваната информация се криптира софтуерно и никоя трета страна не може да я прочете по време на преноса в мрежата.

 

От сметката на купувача се дебитира сумата на продуктите и, ако е приложимо, разходите за доставка.

Доставки и време за доставка

 

Всички продукти се съхраняват във Франция, в склада на Diamant-Strass-DMC.com.

Поръчките се изпращат в рамките на 12 часа от подаването на поръчката. Те се изпращат с препоръчана доставка или Colissimo (услуги на La Poste във Франция) в зависимост от броя и теглото на артикулите. Това позволява доставка в рамките на 3 дни за Франция и в рамките на 5 до 7 дни за други страни, с изключение на възможни закъснения на пощата, които не зависят от волята на Diamant-Strass-DMC.com.

Сроковете за доставка са дадени само като индикация; ако те надхвърлят петнадесет дни от поръчката, договорът за продажба може да бъде анулиран, а купувачът да бъде обезщетен. В случай на повреда по време на транспортиране трябва да се подаде мотивирана жалба до превозвача в рамките на три дни след доставката.

Оттегляне

 

Купувачите, непрофесионални физически лица, се възползват от срока за оттегляне, предвиден в законодателството на тяхната страна. За да упражните правото си на оттегляне, трябва да уведомите Diamant-Strass-DMC.com, като използвате формуляра за контакт на сайта или на [email protected].

След това продуктът трябва да бъде върнат на Diamant-Strass-DMC.com в рамките на 30 дни за замяна или възстановяване на сумата без санкции, с изключение на разходите за връщане, които остават отговорност на клиента.

Възстановяване на суми се извършва само ако продуктът и неговата опаковка са с ненарушена цялост (торбите не трябва да са отваряни).

Отговорност на продавача и интелектуална собственост

 

В процеса на онлайн продажби продавачът е обвързан само със задължение за използване на средства и не може да бъде държан отговорен за каквито и да било щети, произтичащи от използването на интернет мрежата, като загуба на данни, проникване, вируси, срив на услугата или други неволни проблеми.

Интелектуална собственост

Всички елементи на уебсайта Diamant-Strass-DMC.com. са и остават изключителна интелектуална собственост на Diamant-Strass-DMC.com.

Никой няма право да възпроизвежда, експлоатира, разпространява или използва по какъвто и да е начин, дори частично, елементи на сайта, независимо дали става въпрос за софтуер, визуални или звукови материали.

Следпродажбено обслужване

 

Обслужването на клиенти на Diamant-Strass-DMC.com е достъпно по имейл на адрес [email protected]

Нашият екип с удоволствие ще отговори на въпросите ви относно материалите за диамантена бродерия.

Лични данни

 

В съответствие със закона за обработката на данни, файловете и свободите от 6 януари 1978 г., информацията от личен характер, свързана с купувачите, може да бъде обект на автоматизирана обработка. Diamant-Strass-DMC.com си запазва правото да събира информация за купувачите, включително чрез използване на „бисквитки“, и, ако желае, да предава събраната информация на търговски партньори. Преглеждането на Diamant-Strass-DMC.com означава, че приемате събирането и използването на посочените бисквитки.

 

Купувачите могат да се противопоставят на разкриването на техните данни, като уведомят Diamant-Strass-DMC.com. Също така потребителите имат право на достъп и коригиране на данните, които ги засягат, в съответствие със закона от 6 януари 1978 г. Автоматизираната обработка на информация, включително управлението на електронните адреси на потребителите на сайта, е декларирана (№ 1787089) пред Националната комисия по информационни технологии и свобода (CNIL).

Архивиране/доказателства

 

Diamant-Strass-DMC.com. ще архивира формулярите за поръчка и фактурите на надежден и траен носител, представляващ достоверно копие, в съответствие с разпоредбите на член 1348 от Гражданския кодекс. Компютърните регистри на Diamant-Strass-DMC.com ще се считат от страните за доказателство за комуникациите, поръчките, плащанията и транзакциите между страните.

Разрешаване на спорове

 

Настоящите общи условия за продажба се подчиняват на френското законодателство. В случай на спор компетентността се предоставя на компетентните съдилища в Париж, независимо от множеството ответници или от участието на трети страни.