Generelle salgsbetingelser og vilkår

Nærværende brugsbetingelser indgås på den ene side af enhver fysisk eller juridisk person, der ønsker at foretage et køb på Diamant-Strass-DMC. com-webstedet og i det følgende benævnt “køberen”. Og på den anden side af Diamant-Strass-DMC.com, der udgives af DPL Web, hvis hjemsted er beliggende 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Frankrig) og er registreret under SIRET-nummer 50778378500000052 og RCS Douai A 507 783 785, i det følgende benævnt Diamant-Strass-DMC.com.

Formål med disse betingelser

 

Formålet med disse salgsbetingelser er at definere de kontraktlige relationer mellem køberen og Diamant-Strass-DMC.com og de betingelser, der gælder for ethvert køb, der foretages via Diamant-Strass-DMC.com’s e-handelswebsted, uanset om køberen er en professionel eller privatperson. Køb af en vare eller tjenesteydelse via Diamant-Strass-DMC.com er betinget af, at køberen uden forbehold accepterer disse generelle salgsbetingelser.

 

Disse generelle salgsbetingelser har forrang for alle andre generelle eller specifikke betingelser og vilkår, som Diamant-Strass-DMC.com ikke udtrykkeligt har accepteret. Diamant-Strass-DMC.com forbeholder sig desuden ret til at ændre sine salgsbetingelser til enhver tid. De gældende betingelser vil i så fald være dem, der er gældende på datoen for køberens bestilling.

Karakteristik af de tjenester og produkter, der tilbydes af Diamant-Strass-DMC.com

 

De produkter og tjenester, der tilbydes, er dem, der er anført i kataloget, som er offentliggjort på webstedet Diamant-Strass-DMC.com. Disse produkter og tjenester er tilgængelige, så længe lager haves.

Priser

 

Priserne i kataloget Diamant-Strass-DMC.com er angivet i euro og inkluderer alle afgifter (moms), der er gældende på bestillingsdagen. Enhver ændring i momssatsen kan afspejles i priserne. Diamant-Strass-DMC.com forbeholder sig ret til at ændre sine priser til enhver tid, idet det dog er underforstået, at den pris, der fremgår af kataloget på bestillingstidspunktet, er den eneste pris, der gælder for køberen. De priser, der er angivet i kataloget, omfatter ikke leveringsomkostninger.

Bestilling på Diamant-Strass-DMC.com

 

Køberen, der ønsker at købe et produkt eller en tjenesteydelse, skal

  • Udfyld identifikationsformularen med alle de nødvendige oplysninger eller log ind på deres kundekonto, hvis de har en;
  • Udfyld online indkøbskurven og tilføj alle referencerne for de valgte produkter eller tjenester;
  • Bekræft din bestilling, når du har kontrolleret den og accepteret de generelle salgsbetingelser.
  • Bekræft ordren, og betal i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne.

Bekræftelse af ordren indebærer accept af disse generelle salgsbetingelser, anerkendelse af at have fuldt kendskab til dem og afkald på retten til at påberåbe sig sine egne købsbetingelser eller andre betingelser. Alle de angivne data og den registrerede bekræftelse betragtes som bevis for transaktionen. Bekræftelsen betragtes som en underskrift og accept af de gennemførte operationer. Sælgeren sender en e-mail med en bekræftelse af ordren og en bekræftelse af forsendelsen af ordren med et trackingnummer.

Betalingsbetingelser

 

Prisen betales på bestillingstidspunktet eller på forsendelsestidspunktet, afhængigt af den valgte betalingsmetode (som angivet på betalingstidspunktet).

Betalinger foretages med kreditkort, og de foretages via et sikkert system, der anvender SSL (Secure Socket Layer), så de overførte oplysninger krypteres af software, og ingen tredjepart kan læse dem under transporten på netværket.

 

Køberens konto vil blive debiteret med produktbeløbet og evt. leveringsomkostningerne.

Leveringer og forsendelsestid

 

Alle produkter opbevares i Frankrig på Diamant-Strass-DMC.com’s lager.

Ordrerne afsendes inden for 12 timer efter bestillingen. De sendes med anbefalet forsendelse eller Colissimo (La Postes tjenester i Frankrig) afhængigt af antallet og vægten af forsendelserne. Dette er for at tillade en levering inden for 3 dage for Frankrig og inden for 5 til 7 dage for andre lande, bortset fra eventuelle forsinkelser fra postvæsenet uafhængigt af Diamant-Strass-DMC.coms vilje.

Leveringsfristerne er kun vejledende; hvis de overstiger femten dage fra bestillingen, kan købsaftalen annulleres og køberen refunderes. I tilfælde af transportskader skal der indgives en begrundet klage til transportøren senest tre dage efter leveringen.

Tilbagetrækning

 

Købere, der ikke er erhvervsdrivende, kan benytte sig af den fortrydelsesfrist, der er fastsat i deres lands lovgivning. For at udøve fortrydelsesretten skal Diamant-Strass-DMC.com underrettes ved hjælp af kontaktformularen på webstedet eller på [email protected].

Derefter skal produktet returneres til Diamant-Strass-DMC.com inden for 30 dage for at blive ombyttet eller refunderet uden straf, bortset fra forsendelsesomkostningerne for returforsendelsen, som kunden selv er ansvarlig for.

Refusionen foretages kun, hvis produktet og emballagen er intakt (poserne må ikke være åbnet).

Sælgers ansvar og intellektuel ejendomsret

 

Sælgeren er i forbindelse med onlinesalgsprocessen kun bundet af en forpligtelse til at anvende midler og kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brugen af internetnettet, såsom tab af data, indtrængen, virus, nedbrud af tjenesten eller andre ufrivillige problemer.

Intellektuel ejendomsret

Alle elementer på webstedet Diamant-Strass-DMC.com. er og forbliver Diamant-Strass-DMC.com’s eksklusive intellektuelle ejendomsret.

Ingen har ret til at reproducere, udnytte, genudsende eller på nogen måde, selv delvis, at anvende elementer fra webstedet, hvad enten det drejer sig om software, billeder eller lyd.

Eftersalgsservice

 

Diamant-Strass-DMC.com kundeservice er tilgængelig via e-mail på [email protected]

Vores team vil med glæde besvare dine spørgsmål om materialer til diamantbroderi.

Personlige oplysninger

 

I henhold til loven om behandling af personoplysninger, registre og frihedsrettigheder af 6. januar 1978 kan oplysninger af personlig karakter om købere blive genstand for automatiseret behandling. Diamant-Strass-DMC.com forbeholder sig ret til at indsamle oplysninger om købere, herunder ved hjælp af cookies, og, hvis det ønskes, at videregive de indsamlede oplysninger til kommercielle partnere. Ved at surfe på Diamant-Strass-DMC.com accepterer du indsamlingen og brugen af disse cookies.

 

Køberne kan gøre indsigelse mod videregivelse af deres oplysninger ved at underrette Diamant-Strass-DMC.com. Brugerne har ligeledes ret til at få adgang til og berigtige oplysninger om dem i overensstemmelse med loven af 6. januar 1978. Den automatiserede behandling af oplysninger, herunder forvaltningen af webstedets brugeres e-mailadresser, er blevet anmeldt (nr. 1787089) til den nationale kommission for informationsteknologi og frihed (CNIL).

Arkivering / bevismateriale

 

Diamant-Strass-DMC.com. arkiverer ordresedler og fakturaer på et pålideligt og varigt medium, der udgør en troværdig kopi i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1348 i den civile lovbog. Diamant-Strass-DMC.com’s edb-registre betragtes af parterne som bevis for kommunikation, ordrer, betalinger og transaktioner mellem parterne.

Bilæggelse af tvister

 

Disse generelle salgsbetingelser er underlagt fransk lovgivning. I tilfælde af en tvist er det de kompetente domstole i Paris, der har kompetence, uanset om der er flere sagsøgte eller tredjemand inddrages.