Privacybeleid

Beheer van bankgegevens

Diamant-Strass-DMC.com, uitgegeven door DPL Web, slaat geen enkel door de gebruiker ingevoerd kredietkaartnummer op en heeft geen toegang tot deze informatie. Deze laatste worden op een veilige en gecodeerde manier verzonden door de betalingsdienstaanbieders die door Diamant-Strass-DMC.com zijn aangesteld: Stripe indien de koper de optie “Betaling per kredietkaart” heeft gekozen en PayPal als de koper heeft gekozen voor de optie “Betaling via PayPal”.

Zodra de transactie is voltooid, informeren deze betalingsproviders Diamant-Strass-DMC.com over het al dan niet slagen van de betaling en geven ze geen andere informatie vrij. Deze platforms worden het meest gebruikt door handelaarsites en garanderen veilige transacties, alsook de onmogelijkheid voor iemand om toegang te krijgen tot bankgegevens indien de Diamant-Strass-DMC.com site gehackt zou worden, aangezien er geen bankgegevens worden opgeslagen.

Beheer van andere persoonsgegevens

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de Diamant-Strass-DMC.com site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de aanvaarding van de aankoop van de Diamant-Strass-DMC.com site en zijn rechten machtigt DLP Web, uitgever van de Diamant-Strass-DMC.com site, om de genoemde informatie door te geven aan de uiteindelijke koper die op zijn beurt gebonden is aan dezelfde verplichting om de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de Diamant-Strass-DMC.com site te bewaren en te wijzigen.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site Diamant-Strass-DMC.com worden, overeenkomstig artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gegevens over de gebruiker uitsluitend verzameld met het oog op de door de site aangeboden dienst, d.w.z. de verwerking van bestellingen. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site Diamant-Strass-DMC.com wordt dan geïnformeerd of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar Diamant-Strass-DMC.com ([email protected]).

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.