Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze warunki użytkowania zawierane są z jednej strony przez każdą osobę fizyczną lub prawną chcącą dokonać zakupu na stronie Diamant-Strass-DMC. com i zwaną dalej „kupującym”. A z drugiej strony przez Diamant-Strass-DMC.com, publikowany przez DPL Web, którego siedziba znajduje się pod adresem 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Francja) i zarejestrowany pod numerem SIRET 50778378500052 oraz RCS Douai A 507 783 785 zwany dalej Diamant-Strass-DMC.com.

Cel niniejszych warunków

 

Celem niniejszych warunków sprzedaży jest określenie stosunków umownych pomiędzy nabywcą a Diamant-Strass-DMC.com oraz warunków mających zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem e-sklepu Diamant-Strass-DMC.com, niezależnie od tego czy nabywca jest profesjonalistą czy osobą prywatną. Nabycie towaru lub usługi za pośrednictwem strony Diamant-Strass-DMC.com jest uwarunkowane bezwarunkową akceptacją przez kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi ogólnymi lub szczegółowymi warunkami, które nie zostały wyraźnie uzgodnione przez Diamant-Strass-DMC.com. Ponadto Diamant-Strass-DMC.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Obowiązującymi warunkami będą wówczas warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez kupującego.

Charakterystyka usług i produktów oferowanych przez Diamant-Strass-DMC.com

 

Oferowane produkty i usługi są wymienione w katalogu opublikowanym na stronie Diamant-Strass-DMC.com. Te produkty i usługi są dostępne do wyczerpania zapasów.

Naliczane ceny

 

Ceny podane w katalogu Diamant-Strass-DMC.com są podane w euro i zawierają wszystkie podatki (VAT) obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. Każda zmiana stawki podatku VAT może mieć odzwierciedlenie w cenach. Diamant-Strass-DMC.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, przy czym rozumie się, że cena widniejąca w katalogu w momencie składania zamówienia będzie jedyną obowiązującą kupującego. Ceny podane w katalogu nie zawierają kosztów dostawy.

Zamawianie na Diamant-Strass-DMC.com

 

Kupujący, który chce kupić produkt lub usługę, musi

  • Wypełnij formularz identyfikacyjny ze wszystkimi wymaganymi danymi lub zaloguj się na swoje konto klienta, jeśli je posiada;
  • Wypełnij internetowy koszyk, dodając wszystkie referencje wybranych produktów lub usług;
  • Zatwierdzić zamówienie po sprawdzeniu go i zaakceptowaniu ogólnych warunków sprzedaży.
  • Potwierdzić zamówienie i zapłacić zgodnie z regulaminem.

Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, potwierdzenie ich pełnej znajomości oraz zrzeczenie się prawa do powoływania się na własne warunki zakupu lub inne. Wszystkie podane dane i zapisane potwierdzenie będą traktowane jako dowód transakcji. Potwierdzenie będzie traktowane jako podpis i akceptacja wykonanych operacji. Sprzedawca wyśle e-mail potwierdzający zamówienie i potwierdzający wysyłkę zamówienia z numerem śledzenia.

Warunki płatności

 

Cena jest płatna w momencie składania zamówienia lub w momencie wysyłki, w zależności od wybranej formy płatności (wskazanej w momencie płatności).

Płatności będą dokonywane kartą kredytową, są one dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego systemu, który wykorzystuje SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu przesyłane informacje są szyfrowane przez oprogramowanie i żadna osoba trzecia nie może ich odczytać podczas transportu w sieci.

 

Konto kupującego zostanie obciążone kwotą produktów i ewentualnie kosztami dostawy.

Dostawy i czas wysyłki

 

Wszystkie produkty są przechowywane we Francji, w magazynie Diamant-Strass-DMC.com.

Zamówienia wysyłane są w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia. Są one wysyłane przesyłką rejestrowaną lub Colissimo (usługi La Poste we Francji) w zależności od liczby i wagi przedmiotów. Ma to na celu umożliwienie dostawy w ciągu 3 dni dla Francji i w ciągu 5 do 7 dni dla innych krajów, z wyjątkiem ewentualnych opóźnień Poczty niezależnych od woli Diamant-Strass-DMC.com.

Terminy dostaw są podane jedynie orientacyjnie; jeśli przekroczą piętnaście dni od zamówienia, umowa sprzedaży może zostać anulowana, a kupujący zwrócony. W przypadku uszkodzenia podczas transportu należy złożyć uzasadnioną reklamację do przewoźnika w ciągu trzech dni od daty dostawy.

Wycofanie się z umowy

 

Kupujący, nieprofesjonalne osoby fizyczne, korzystają z okresu odstąpienia od umowy przewidzianego przez prawo ich kraju. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Diamant-Strass-DMC.com za pomocą formularza kontaktowego na stronie lub na stronie [email protected].

Następnie produkt musi być zwrócony do Diamant-Strass-DMC.com w ciągu 30 dni, w celu wymiany lub zwrotu bez kary, z wyjątkiem kosztów wysyłki zwrotnej, które pozostają w gestii klienta.

Zwroty mogą być dokonywane tylko wtedy, gdy produkt i jego opakowanie są nienaruszone (torebki nie mogą być otwierane).

Odpowiedzialność Sprzedawcy i własność intelektualna

 

Sprzedawca, w procesie sprzedaży online, jest związany jedynie zobowiązaniem środków i nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, takie jak utrata danych, włamania, wirusy, awaria usługi lub inne mimowolne problemy.

Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony Diamant-Strass-DMC.com. są i pozostają wyłączną własnością intelektualną Diamant-Strass-DMC.com.

Nikt nie jest upoważniony do powielania, wykorzystywania, reemitowania lub używania w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, elementów strony, zarówno oprogramowania, jak i wizualnych lub dźwiękowych.

Serwis posprzedażowy

 

Obsługa klienta Diamant-Strass-DMC.com jest dostępna drogą mailową pod adresem [email protected].

Nasz zespół chętnie odpowie na Państwa pytania w temacie materiałów do haftu diamentowego.

Dane osobowe

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, aktach i wolnościach, informacje o charakterze osobowym dotyczące nabywców mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Diamant-Strass-DMC.com zastrzega sobie prawo do zbierania informacji o kupujących, w tym przy użyciu plików cookies, a także, jeśli chce, do przekazywania zebranych informacji partnerom handlowym. Przeglądanie strony Diamant-Strass-DMC.com oznacza akceptację zbierania i wykorzystywania wspomnianych plików cookies.

 

Kupujący może wyrazić sprzeciw wobec ujawnienia jego danych, powiadamiając o tym Diamant-Strass-DMC.com. Podobnie użytkownicy mają prawo dostępu do dotyczących ich danych i ich sprostowania, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. Automatyczne przetwarzanie informacji, w tym zarządzanie adresami e-mail użytkowników strony, zostało zgłoszone (nr 1787089) do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności (CNIL).

Archiwizacja / Dowody

 

Diamant-Strass-DMC.com. będzie archiwizował formularze zamówień i faktury na trwałym i rzetelnym nośniku stanowiącym wierną kopię zgodnie z przepisami art. 1348 Kodeksu cywilnego. Komputerowe rejestry Diamant-Strass-DMC.com będą uznawane przez strony za dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji pomiędzy stronami.

Rozwiązywanie sporów

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu jurysdykcja jest przypisana właściwym sądom Paryża, niezależnie od wielości pozwanych lub wprowadzenia osób trzecich.