Bordado de diamante: lista das 447 cores do gráfico de cores DMC