Algemene verkoopvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden enerzijds gesloten door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen op de site Diamant-Strass-DMC.com en aangeduid als de “koper”. Anderzijds door Diamant-Strass-DMC.com, met maatschappelijke zetel te 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Frankrijk), ingeschreven onder het SIREN-nummer 507783785 hierna Diamant-Strass-DMC.com genoemd.

Het doel van deze voorwaarden

 

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is om de contractuele relatie tussen de koper en Diamant-Strass-DMC.com te definiëren, en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de e-commercesite van Diamant-Strass-DMC.com, ongeacht of de koper professioneel of individueel is. De verwerving van een onroerend goed of dienst via de Diamant-Strass-DMC.com site is afhankelijk van een ongekwalificeerde aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

 

Deze verkoopsvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Diamant-Strass-DMC.com zijn goedgekeurd. Daarnaast behoudt Diamant-Strass-DMC.com zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn dan die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling van de koper.

Kenmerken van de diensten en producten die door Diamant-Strass-DMC.com

 

De aangeboden producten en diensten zijn die in de catalogus gepubliceerd op de Diamant-Strass-DMC.comwebsite. Deze producten en diensten zijn beschikbaar binnen de voorraden.

Tarieven

 

De prijzen in de Diamant-Strass-DMC.com catalogus worden weergegeven alle belastingen inbegrepen (TTC) in euro’s en houden rekening met de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het btw-tarief kan worden doorberekend aan de prijzen. Diamant-Strass-DMC.com behoudt zich echter het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op het moment van de bestelling in de catalogus wordt vermeld, de enige is die van toepassing is op de koper. De in de catalogus vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Bestellingen op Diamant-Strass-DMC.com

 

De koper, die een product of dienst wenst af te nemen, moet:

  • Vul de ID-kaart in waarop ze alle gevraagde contactgegevens tonen of log in op hun klantaccount als ze er een hebben;
  • Vul het ordermandje online in en voeg alle verwijzingen naar geselecteerde producten of diensten toe;
  • Valideer uw bestelling na verificatie en aanvaarding van de verkoopvoorwaarden.
  • Bevestig uw bestelling en doe de betaling volgens de algemene voorwaarden.

Bevestiging van de bestelling resulteert in aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, erkenning van volledige kennis ervan en afstand van haar eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de bevestigde bevestiging zijn het bewijs waard van de transactie. Bevestiging is de moeite waard om de uitgevoerde transacties te ondertekenen en te accepteren. De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling en de bevestiging van de verzending van de bestelling met trackingnummer communiceren.

Betalingsvoorwaarden

 

De prijs is verschuldigd bij bestelling of verzending, afhankelijk van de gekozen betaalmethode (vermelding aangegeven op het moment van betaling).

Betalingen worden gedaan met een creditcard, ze worden gedaan via een beveiligd systeem dat het SSL -protocol (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de verzonden informatie wordt versleuteld door software en geen enkele derde partij erover kan lezen tijdens transport op het netwerk.

 

De rekening van de koper wordt gedebiteerd bij de bestelling van het bedrag van de producten en, indien nodig, een leveringskosten.

Leveringen en levertijd

 

Alle producten worden opgeslagen in Frankrijk, in het magazijn van Diamant-Strass-DMC.com.

Bestellingen worden binnen 12 uur na bestelling verzonden. Ze worden uitgevoerd per brief gevolgd of Colissimo (diensten van La Poste in Frankrijk) afhankelijk van het aantal en het gewicht van de items. Dit is om levering binnen 3 dagen voor Frankrijk en binnen 5 tot 7 dagen voor andere landen mogelijk te maken, met uitzondering van mogelijke vertragingen van La Poste buiten de controle van Diamant-Strass-DMC.com.

Levertijden worden uitsluitend ter informatie gegeven; deze langer duren dan vijftien dagen vanaf de bestelling, het verkoopcontract kan worden beëindigd en de koper kan worden terugbetaald. In geval van schade tijdens het transport dient het gemotiveerde protest binnen drie dagen na levering aan de vervoerder te worden gemeld.

Intrekking

 

Kopers, niet-professionele personen, profiteren van de herroepingstermijn die door het recht van hun land wordt bepaald. Om het herroepingsrecht uit te oefenen is het noodzakelijk om Diamant-Strass-DMC.com te voorkomen via het contactformulier van de site of op [email protected]

Daarna moet het product binnen 30 dagen aan Diamant-Strass-DMC.com worden geretourneerd, voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die de verantwoordelijkheid van de klant blijven.

De terugbetaling kan alleen plaatsvinden als het product en de verpakking intact zijn (de sachets mogen niet zijn geopend).

Verantwoordelijkheid en intellectuele eigendom van de verkoper

 

De verkoper is tijdens de online verkoop alleen gebonden aan een middelenverplichting, zijn aansprakelijkheid kan niet worden opgelopen voor schade als gevolg van het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, inbraak, virus, verstoring van de service of andere onbedoelde problemen.

intellectuele eigendom

Alle elementen van de Diamant-Strass-DMC.com site. intellectueel en exclusief eigendom zijn en blijven van Diamant-Strass-DMC.com.

Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, opnieuw uitbroeden of gebruiken in welke hoedanigheid dan ook, zelfs gedeeltelijk, ongeacht of het software, visueel of geluid is.

Service na verkoop

 

De Diamant-Strass-DMC.com aftersalesservice is per e-mail beschikbaar op [email protected]

Ons team beantwoordt graag uw vragen over het thema diamantborduurmateriaal.

Persoonsgegevens

 

Overeenkomstig de Computer,Files and Freedoms Act van 6 januari 1978 kunnen persoonsgegevens met betrekking tot kopers automatisch worden verwerkt. Diamant-Strass-DMC.com behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, inclusief het gebruik van cookies, en, indien nodig, de verzamelde informatie door te geven aan zakenpartners. Navigeren door Diamant-Strass-DMC.com houdt in dat u de verzameling en het gebruik van zogenaamde cookies accepteert.

 

Kopers kunnen bezwaar maken tegen het vrijgeven van hun contactgegevens door deze aan Diamant-Strass-DMC.com te melden. Evenzo hebben gebruikers het recht om hun gegevens in te zien en te corrigeren, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978. Geautomatiseerde verwerking van informatie, met inbegrip van het beheer van de e-mailadressen van de gebruikers van de site, werd gemeld aan de Nationale Commissie voor Informatie en Vrijheid (CNIL).

Archief / Bewijs

 

Diamant-Strass-DMC.com. zal inkooporders en facturen archiveren op betrouwbare en duurzame ondersteuning die een getrouwe kopie is in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. de geautomatiseerde administratie van Diamant-Strass-DMC.com wordt door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Geschillenbeslechting

 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil wordt de bevoegdheid toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Parijs, niettegenstaande de pluraliteit van verweerders of beroep als onderpand.