Παράδοση, επιστροφές και ανταλλαγές

Τα προϊόντα που προσφέρονται στην ιστοσελίδα Diamant-Strass-DMC.com αποθηκεύονται στην αποθήκη της στη Γαλλία.

Χρόνοι αποστολής και παράδοσης

Οι παραγγελίες αποστέλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός 12 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Αποστέλλονται με συστημένη παράδοση ή Colissimo (υπηρεσίες της La Poste στη Γαλλία) ανάλογα με τον αριθμό και το βάρος των αντικειμένων.

Οι παραγγελίες αξίας 15€ και άνω αποστέλλονται με παρακολούθηση, ο αριθμός της οποίας δίνεται στον αγοραστή στο email επιβεβαίωσης της αποστολής.

Ο χρόνος παράδοσης είναι 3 εργάσιμες ημέρες για τη Γαλλία και 4 έως 10 εργάσιμες ημέρες για άλλες χώρες, εξαιρουμένων τυχόν καθυστερήσεων από την La Poste που δεν είναι υπό τον έλεγχο της Diamant-Strass-DMC.com. Αυτός ο χρόνος παράδοσης αναγράφεται σε κάθε φύλλο προϊόντος σύμφωνα με τη χώρα του πελάτη και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται στη σελίδα παραγγελίας σύμφωνα με τη χώρα που έχει καταχωρηθεί ως διεύθυνση παράδοσης.

Καθυστέρηση και ζημία

Εάν ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας (π.χ. σε περίπτωση εσωτερικών προβλημάτων της ταχυδρομικής υπηρεσίας), η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί και να επιστραφεί στον πελάτη το συνολικό ποσό. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την Diamant-Strass-DMC.com να σας στείλει αμέσως εκ νέου την καθυστερημένη ή χαμένη παραγγελία.

Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, πρέπει να υποβληθεί αιτιολογημένη καταγγελία στην Diamant-Strass-DMC.com εντός 3 ημερών από την παράδοση, με φωτογραφία, στη διεύθυνση [email protected].

Ζώνη παράδοσης

Αποστέλλουμε σε όλο τον κόσμο (χωρίς περιορισμούς χωρών), αλλά ορισμένα μεγάλα αξεσουάρ μπορούν να αποσταλούν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ένα ογκώδες αξεσουάρ προστεθεί στο καλάθι για μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγγελία θα είναι τεχνικά αδύνατη (θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος).

Ποσοστά παράδοσης

Παραγγελία 6 σακουλιών μαργαριταριών ή λιγότερο, χωρίς αξεσουάρ

Γαλλία (συμπεριλαμβανομένης της DROM-COM): 1,96 ευρώ
Άλλες χώρες: 2,48 ευρώ

Παραγγελία 7 ή περισσότερων σακουλιών μαργαριταριών ή/και με αξεσουάρ

Γαλλία (συμπεριλαμβανομένης της DROM-COM): 2,94 ευρώ
Άλλες χώρες: 3,47 ευρώ

Ανατροφοδότηση και συζήτηση

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν από την ιστοσελίδα Diamant-Strass-DMC.com μπορούν να επιστραφούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή με προϊόν παρόμοιας αξίας. Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων που επιστρέφονται στην Diamant-Strass-DMC.com βαρύνουν τον πελάτη.

Τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση [email protected], αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας.

Η διεύθυνση επιστροφής έχει ως εξής

ΣΤΡΑΣ ΔΙΑΜΆΝΤΙ DMC
570 RUE DE SOLESMES
59213 VENDEGIES SUR ECAILLON
ΓΑΛΛΙΑ

Τα είδη που επιστρέφονται μετά την περίοδο των 30 ημερών δεν επιστρέφονται ούτε ανταλλάσσονται.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται καθαρά και άθικτα. Τα πακέτα διαμαντιών, για παράδειγμα, δεν πρέπει να έχουν ανοιχτεί.