Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki użytkowania są zawierane z jednej strony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, która chce dokonać zakupu na stronie Diamant-Strass-DMC.com i określana jako „kupujący”. Z drugiej strony przez Diamant-Strass-DMC.com, z siedzibą pod numerem 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Francja), zarejestrowaną pod numerem SIREN 507783785 zwaną dalej Diamant-Strass-DMC.com.

Celem niniejszych warunków

 

Celem niniejszych warunków sprzedaży jest określenie stosunku umownego między kupującym a Diamant-Strass-DMC.com oraz warunków mających zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem witryny e-commerce Diamant-Strass-DMC.com, niezależnie od tego, czy kupujący jest profesjonalny, czy indywidualny. Nabycie nieruchomości lub usługi za pośrednictwem strony Diamant-Strass-DMC.com jest uzależnione od niezakwalifikowanej akceptacji przez nabywcę niniejszych warunków sprzedaży.

 

Niniejsze warunki sprzedaży mają pierwszeństwo przed innymi ogólnymi lub szczegółowymi warunkami, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Diamant-Strass-DMC.com. Ponadto Diamant-Strass-DMC.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wówczas obowiązują warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez kupującego.

Cechy usług i produktów oferowanych przez Diamant-Strass-DMC.com

 

Oferowane produkty i usługi znajdują się w katalogu opublikowanym na stronie internetowej Diamant-Strass-DMC.com. Te produkty i usługi są dostępne w zapasach.

Stawki

 

Ceny w katalogu Diamant-Strass-DMC.com są wyświetlane wszystkie podatki zawarte (TTC) w euro i uwzględniają podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w dniu zamówienia. Każda zmiana stawki VAT może zostać przeniesiona na ceny. Diamant-Strass-DMC.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednak przy założeniu, że cena wymieniona w katalogu w momencie zamówienia będzie jedyną ceną stosowaną dla kupującego. Ceny podane w katalogu nie zawierają kosztów dostawy.

Zamówienia na Diamant-Strass-DMC.com

 

Kupujący, który chce zakupić produkt lub usługę, musi:

  • Wypełnij dowód osobisty, na którym będą pokazywać wszystkie wymagane dane kontaktowe lub zalogować się na swoje konto klienta, jeśli je mają;
  • Wypełnij koszyk zamówień online, dodając wszystkie odniesienia do wybranych produktów lub usług;
  • Potwierdź swoje zamówienie po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu warunków sprzedaży.
  • Potwierdź zamówienie i dokonaj płatności na warunkach.

Potwierdzenie zamówienia skutkuje akceptacją niniejszych warunków sprzedaży, uznaniem ich pełnej wiedzy oraz zrzeczeniem się własnych warunków zakupu lub innych warunków. Wszystkie podane dane i potwierdzone potwierdzenie będą warte potwierdzenia transakcji. Potwierdzenie będzie warte podpisania i zaakceptowania dokonanych transakcji. Sprzedający przekaże pocztą elektroniczną potwierdzenie zarejestrowanego zamówienia i potwierdzenie wysyłki zamówienia z numerem śledzenia.

Warunki płatności

 

Cena jest należna przy zamówieniu lub wysyłce w zależności od wybranej metody płatności (wzmianka wskazana w momencie płatności).

Płatności będą dokonywane kartą kredytową, dokonywane są za pośrednictwem bezpiecznego systemu, który używa protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu przesyłane informacje są szyfrowane przez oprogramowanie i żadna osoba trzecia nie może o tym przeczytać podczas transportu w sieci.

 

Konto kupującego zostanie obciążone na zamówienie kwoty produktów i, jeśli to konieczne, opłaty za dostawę.

Dostawy i czas wysyłki

 

Wszystkie produkty są przechowywane we Francji, w magazynie Diamant-Strass-DMC.com.

Zamówienia są wysyłane w ciągu 12 godzin od zamówienia. Są one wykonywane listem lub Colissimo (usługi La Poste we Francji) w zależności od liczby i wagi przedmiotów. Ma to na celu umożliwienie dostawy w ciągu 3 dni dla Francji i w ciągu 5 do 7 dni dla innych krajów, z wyłączeniem ewentualnych opóźnień ze strony La Poste pozostających poza kontrolą Diamant-Strass-DMC.com.

Terminy dostaw podane są wyłącznie w celach informacyjnych; przekraczają one piętnaście dni od zamówienia, umowa sprzedaży może zostać rozwiązana, a kupujący może otrzymać zwrot pieniędzy. W przypadku uszkodzenia podczas transportu uzasadniony protest należy zbyć przewoźnikowi w ciągu trzech dni od 2011 roku.

Wycofanie

 

Kupujący, osoby niezawodowe, korzystają z okresu odstąpienia od umowy przewidzianego przez prawo ich kraju. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konieczne jest zapobieganie Diamant-Strass-DMC.com za pośrednictwem formularza kontaktowego strony lub na [email protected]

Następnie produkt musi zostać zwrócony do Diamant-Strass-DMC.com w ciągu 30 dni, w celu wymiany lub zwrotu pieniędzy bez kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu, które pozostają w gestii klienta.

Zwrot może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt i jego opakowanie są nienaruszone (saszetki nie mogą zostać otwarte).

Odpowiedzialność sprzedającego i własność intelektualna

 

Sprzedawca, w procesie sprzedaży online, jest związany tylko obowiązkiem środków, jego odpowiedzialność nie może być pociągnięta za szkody wynikające z korzystania z Internetu, takie jak utrata danych, włamania, wirus, zakłócenia usługi, lub inne niezamierzone problemy.

własność intelektualna

Wszystkie elementy Diamant-Strass-DMC.com miejscu. są i pozostają własnością intelektualną i wyłączną Diamant-Strass-DMC.com.

Nikt nie może powielać, wykorzystywać, retransmitować ani wykorzystywać w jakimkolwiek charakterze, nawet częściowo, elementów witryny, niezależnie od tego, czy są to oprogramowanie, wizualne czy dźwiękowe.

Serwis posprzedażny

 

Usługa Diamant-Strass-DMC.com posprzedażna jest dostępna przez e-mail na [email protected]

Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje pytania dotyczące tematu diamentowego materiału do haftowania.

Dane osobowe

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. o komputerze, aktach i wolnościach dane osobowe dotyczące nabywców mogą być przetwarzane automatycznie. Diamant-Strass-DMC.com zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji o kupujących, w tym za pomocą plików cookie, oraz, jeśli chce, do przekazywania zebranych informacji partnerom biznesowym. Poruszanie się po Diamant-Strass-DMC.com polega na zaakceptowaniu gromadzenia i używania tak zwanych plików cookie.

 

Kupujący mogą sprzeciwić się ujawnieniu swoich danych kontaktowych, zgłaszając je Diamant-Strass-DMC.com. Podobnie użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku. Zautomatyzowane przetwarzanie informacji, w tym zarządzanie adresami e-mail użytkowników witryny, zostało zgłoszone do Krajowej Komisji Informacji i Wolności (CNIL).

Archiwum / Dowód

 

Diamant-Strass-DMC.com. będzie archiwizować zamówienia zakupu i faktury na niezawodne i trwałe wsparcie, które jest wierną kopią zgodnie z przepisami art 1348 kodeksu cywilnego. skomputeryzowane zapisy Diamant-Strass-DMC.com będą rozpatrywane przez strony jako dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji między stronami.

Sporów

 

Niniejsze warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu jurysdykcja jest przydzielana właściwym sądom w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub odwołania jako zabezpieczenie.