Polityka prywatności

Zarządzanie danymi bankowymi

Diamant-Strass-DMC.com, publikowany przez DPL Web, nie przechowuje ani nie gromadzi żadnego numeru karty kredytowej wprowadzonego przez użytkownika i nie ma dostępu do tych informacji. Te ostatnie są przesyłane w sposób bezpieczny i zaszyfrowany przez dostawców usług płatniczych upoważnionych przez Diamant-Strass-DMC.com: Stripe jeśli kupujący wybrał opcję „Płatność kartą kredytową” oraz PayPal jeśli kupujący wybrał opcję „Płatność przez PayPal”.

Po zakończeniu transakcji, ci dostawcy płatności informują Diamant-Strass-DMC.com o sukcesie lub porażce płatności i nie ujawniają żadnych innych informacji. Platformy te są najczęściej wykorzystywane przez strony handlowe i gwarantują bezpieczeństwo transakcji, a także brak możliwości dostępu do danych bankowych w przypadku włamania na stronę Diamant-Strass-DMC.com, ponieważ nie przechowuje ona żadnych danych bankowych.

Zarządzanie innymi danymi osobowymi

Żadne dane osobowe użytkownika serwisu Diamant-Strass-DMC.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko założenie zakupu strony Diamant-Strass-DMC.com i jego praw upoważnia DLP Web, wydawcę strony Diamant-Strass-DMC.com, do przekazania wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei będzie związany tym samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony Diamant-Strass-DMC.com.

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z 24 października 1995 r.

Na stronie Diamant-Strass-DMC.com, zgodnie z art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., dane dotyczące użytkownika są gromadzone wyłącznie w celu realizacji usługi oferowanej przez stronę, tj. realizacji zamówień. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością, w szczególności gdy sam je wprowadza. Użytkownik strony Diamant-Strass-DMC.com jest wówczas informowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z postanowieniami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej technologii informacyjnej, plików i wolności, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec danych osobowych ich dotyczących. Aby skorzystać z tego prawa, wyślij swoje żądanie do Diamant-Strass-DMC.com za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]).

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.