Условия за продажба

Тези условия за ползване се сключват от страна на всяко физическо или юридическо лице, което желае да направи покупка на сайта Diamant-Strass-DMC.com и наричано “купувач”. И от друга страна от Diamant-Strass-DMC.com, чието седалище е 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Франция), регистрирано под номера SIREN 507783785 наричано по-долу Diamant-Strass-DMC.com.

Целта на тези условия е да се

 

Целта на тези условия на продажба е да се определят договорните отношения между купувача и Diamant-Strass-DMC.com, както и условията, приложими за всяка покупка, извършена чрез сайта за електронна търговия на Diamant-Strass-DMC.com, независимо дали купувачът е професионален или индивидуален. Придобиването на имот или услуга през Diamant-Strass-DMC.com сайт е условно на неквалифицирано приемане от страна на купувача на тези условия за продажба.

 

Тези условия за продажба имат предимство пред други общи или специфични условия, които не са изрично одобрени от Diamant-Strass-DMC.com. Освен това Diamant-Strass-DMC.com си запазва правото да променя условията си за продажба по всяко време. Тогава приложимите условия ще бъдат тези, които са в сила към датата на поръчката на купувача.

Характеристики на предлаганите от Diamant-Strass-DMC.com

 

Предлаганите продукти и услуги са тези в каталога, публикуван на сайта на Diamant-Strass-DMC.com. Тези продукти и услуги са налични в рамките на наличностите.

Цени

 

Цените в каталога на Diamant-Strass-DMC.com са показани всички включени данъци (TTC) в евро и отчитат данъка върху добавената стойност (ДДС), който се прилага в деня на поръчката. Всяка промяна в ставката на ДДС може да бъде прехвърлена към цените. Diamant-Strass-DMC.com си запазва правото да променя цените си по всяко време, като обаче е разбрал, че цената, посочена в каталога към момента на поръчката, ще бъде единствената приложима за купувача. Цените, посочени в каталога, не включват разходите за доставка.

Поръчки за Diamant-Strass-DMC.com

 

Купувачът, който желае да закупи продукт или услуга, трябва:

  • Попълнете личната карта, на която ще покажат цялата поискана информация за контакт или влезте в акаунта си, ако имат такава;
  • Попълнете кошницата онлайн, като добавите всички препратки към избрани продукти или услуги;
  • Потвърдете поръчката си след потвърждаването й и приемете условията за продажба.
  • Потвърдете поръчката си и направете плащането при условията.

Потвърждаване на поръчката води до приемане на тези условия за продажба, признаване на пълното им познаване, и отказ от собствените си условия за покупка или други условия. Всички предоставени данни и потвърденото потвърждение ще бъдат доказателство за транзакцията. Потвърждението ще бъде на стойността на подписването и приемането на извършените транзакции. Продавачът ще съобщи по имейл потвърждение на регистрираната поръчка и потвърждение на пратката на поръчката с номер за проследяване.

Условия на плащане

 

Цената се дължи при поръчка или пратка в зависимост от избрания начин на плащане (посочен в момента на плащане).

Плащанията ще се извършват с кредитна карта, те се извършват чрез защитена система, която използва протокола SSL (Secure Socket Layer), така че предаваната информация да бъде криптирана от софтуер и никоя трета страна не може да чете за него по време на транспортирането в мрежата.

 

Сметката на купувача ще бъде дебитирана по поръчка на сумата на продуктите и, ако е необходимо, такса за доставка.

Доставки и време за доставка

 

Всички продукти се съхраняват във Франция, в склада на Diamant-Strass-DMC.com.

Поръчките се изпращат в рамките на 12 часа от поръчването. Те се извършват с буква или с писмо Colissimo (услуги на La Poste във Франция) в зависимост от броя и теглото на артикулите. Това е да се позволи доставка в рамките на 3 дни за Франция и в рамките на 5 до 7 дни за други страни, с изключение на възможните закъснения от La Poste извън контрола на Diamant-Strass-DMC.com.

Времето за доставка се дава само с информационна цел; тези надвишават петнадесет дни от поръчката, договорът за продажба може да бъде прекратен и купувачът да бъде възстановен. В случай на повреда по време на транспортирането, мотивираният протест трябва да бъде направен на превозвача в рамките на три дни от доставката.

Прибиране

 

Купувачите, непрофесионалните физически лица се възползват от срока за отказ, предвиден от законодателството на тяхната страна. За упражняване на правото на отказ е необходимо да се предотврати Diamant-Strass-DMC.com чрез контактната форма на сайта или на [email protected]

След това продуктът трябва да бъде върнат на Diamant-Strass-DMC.com в рамките на 30 дни, за размяна или възстановяване без неустойка, с изключение на разходите за връщане, които остават отговорност на клиента.

Възстановяването може да се осъществи само ако продуктът и опаковката му са непокътнати (сашетата не трябва да са били отваряни).

Отговорност на продавача и интелектуална собственост

 

Продавачът, в процеса на онлайн продажби, е обвързан само със задължение за средства, неговата отговорност не може да бъде понесена за вреди, произтичащи от използването на интернет, като загуба на данни, проникване, вируси, прекъсване на услугата или други непреднамерени проблеми.

интелектуална собственост

Всички елементи на Diamant-Strass-DMC.com сайта. интелектуалната и изключителната собственост на Diamant-Strass-DMC.com.

На никой не е позволено да възпроизвежда, използва, пребродира или да използва в какъвто и да е капацитет, дори частично, елементи на сайта, независимо дали са софтуер, визуални или звукови.

Сервизно обслужване

 

Следпродажбеното обслужване на Diamant-Strass-DMC.com е на разположение по имейл на [email protected]

Нашият екип ще се радва да отговори на вашите въпроси по темата за диамантена бродерия материал.

Лични данни

 

Съгласно Закона за компютър, файлове и свободи от 6 януари 1978 г. личните данни, отнасящи се до купувачите, могат да бъдат обработвани автоматично. Diamant-Strass-DMC.com си запазва правото да събира информация за купувачите, включително с помощта на бисквитки, и, ако желае, да предаде събраната информация на бизнес партньори. Навигацията Diamant-Strass-DMC.com включва приемане на събирането и използването на така наречените “бисквитки”.

 

Купувачите могат да се противопоставят на разкриването на своята информация за контакт, като я докладват на Diamant-Strass-DMC.com. По същия начин потребителите имат право на достъп и коригиране на своите данни в съответствие със закона от 6 януари 1978 г. Автоматичната обработка на информация, включително управлението на електронните адреси на потребителите на сайта, е докладвана на Националната комисия за информация и свобода (CNIL).

Архив / Доказателство

 

Diamant-Strass-DMC.com. ще архивира поръчките за покупка и фактурите за надеждна и трайна поддръжка, която е верен екземпляр в съответствие с разпоредбите на член 1348 от Гражданския кодекс. компютризираните записи на Diamant-Strass-DMC.com ще бъдат считани от страните като доказателство за комуникация, нареждания, плащания и транзакции между страните.

Разрешаване

 

Тези условия за продажба се уреждат от френското законодателство. В случай на спор компетентността се възлага на компетентните съдилища в Париж, независимо от множеството ответници или обжалването като обезпечение.