Integritetspolicy

Förvaltning av bankuppgifter

Diamant-Strass-DMC.com, som publiceras av DPL Web, lagrar eller samlar inte in något kreditkortsnummer som användaren anger och har inte tillgång till denna information. De senare överförs på ett säkert och krypterat sätt av de betaltjänstleverantörer som Diamant-Strass-DMC.com har gett sitt uppdrag: Stripe om köparen har valt alternativet ”Betalning med kreditkort” och PayPal om köparen har valt alternativet ”Betalning via PayPal”.

När transaktionen är genomförd informerar dessa betalningsleverantörer Diamant-Strass-DMC.com om att betalningen har lyckats eller misslyckats och lämnar inte ut någon annan information. Dessa plattformar är de mest använda av handelssajter och garanterar säkra transaktioner, samt att ingen kan komma åt bankuppgifter om webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com skulle hackas, eftersom den inte lagrar några bankuppgifter.

Hantering av andra personuppgifter

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, avyttras eller säljs på något medium till tredje part. Endast om köpet av webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com och dess rättigheter godkänns, får DLP Web, som är utgivare av webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com, rätt att överföra denna information till den eventuella köparen, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna om användaren av webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com.

I Frankrike skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

På webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com samlas uppgifter om användaren, i enlighet med artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, endast in för den tjänst som erbjuds på webbplatsen, dvs. för att behandla beställningar. Användaren lämnar denna information med full kännedom om fakta, särskilt när han/hon själv anger den. Användaren av webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com informeras sedan om huruvida han/hon är skyldig att lämna denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknik, filer och friheter har alla användare rätt att få tillgång till, rätta, radera och motsätta sig personuppgifter som rör dem. För att utöva denna rättighet skickar du din begäran till Diamant-Strass-DMC.com via e-post ([email protected]).

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd av databaser.