Sekretesspolicy

Hantering av bankuppgifter

Diamant-Strass-DMC.com lagrar eller samlar inte in några kreditkortsnummer som angetts av användaren och kan inte komma åt den här informationen. Det senare passerar säkert och krypterat av tredjeparts Stripe- och PayPal-tjänsterna,som informerar Diamant-Strass-DMC.com om betalningens framgång eller misslyckande och inte lämnar ut någon annan information till Diamant-Strass-DMC.com. Dessa plattformar används mest av handelswebbplatser och garanterar säkerheten för transaktioner, liksom oförmågan hos någon att komma åt bankdata om webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com hackas.

Hantering av andra personuppgifter

Ingen personlig information om användaren av Diamant-Strass-DMC.com-webbplatsen publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, överlåts eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet om köpet av webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com och dess rättigheter ger Justin Deslée rätt att överföra denna information till den potentiella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna gentemot användaren av webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com.

I Frankrike skyddas personuppgifterna genom lag 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober 1995.

På webbplatsen Diamant-Strass-DMC.com samlas, i enlighet med artikel 4 lag 78-17 från den 6 januari 1978, endast in användardata för den tjänst som erbjuds av webbplatsen, dvs. Användaren ger denna information full kunskap om fakta, särskilt när han anger den på egen hand. Användaren av webbplatsen får sedan veta om Diamant-Strass-DMC.com ska tillhandahålla denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om datorer, filer och friheter har varje användare rätt att få tillgång till, korrigera, radera och invända mot personuppgifter som rör honom. Om du vill öva på det skickar du din ansökan via e-post till Diamant-Strass-DMC.com ([email protected]).

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd av databaser.