Privacybeleid

Beheer van bankgegevens

Diamant-Strass-DMC.com slaat geen creditcardnummers op of verzamelt deze niet die door de gebruiker zijn ingevoerd en heeft geen toegang tot deze informatie. Deze laatste passeren veilig en versleuteld door de stripe- en PayPal-diensten van derden,die Diamant-Strass-DMC.com informeren over het succes of falen van de betaling en geen andere informatie aan Diamant-Strass-DMC.com bekendmaken. Deze platforms worden het meest gebruikt door merchant sites en garanderen de veiligheid van transacties, evenals het onvermogen van iedereen om toegang te krijgen tot bankgegevens als de site Diamant-Strass-DMC.com worden gehackt.

Beheer van andere persoonsgegevens

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de Diamant-Strass-DMC.com site gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van de site Diamant-Strass-DMC.com en zijn rechten justin Deslée machtigt om deze informatie door te geven aan de potentiële koper die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de site Diamant-Strass-DMC.com.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website Diamant-Strass-DMC.com overeenkomstig artikel 4 wet 78-17 van 06 januari 1978 worden gebruikersgegevens alleen verzameld voor het doel van de door de site aangeboden dienst, d.w.z. de verwerking van bestellingen. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, vooral wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site wordt vervolgens verteld Diamant-Strass-DMC.com deze informatie al dan niet te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende computers, bestanden en vrijheden heeft elke gebruiker recht op toegang tot, correctie, verwijdering en bezwaar tegen hem betreffende persoonsgegevens. Om het te oefenen, e-mailt u uw aanvraag naar Diamant-Strass-DMC.com ([email protected]).

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.