Πολιτική απορρήτου

Διαχείριση τραπεζικών δεδομένων

Diamant-Strass-DMC.com δεν αποθηκεύει ούτε συλλέγει αριθμούς πιστωτικών καρτών που έχει εισαγάγει ο χρήστης και δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι τελευταίες περνούν με ασφάλεια και κρυπτογράφηση από τις υπηρεσίες Stripe και PayPalτρίτων, οι οποίες ενημερώνουν Diamant-Strass-DMC.com για την επιτυχία ή την αποτυχία της πληρωμής και δεν αποκαλύπτουν στην Diamant-Strass-DMC.com άλλες πληροφορίες. Αυτές οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται περισσότερο από ιστότοπους εμπόρων και εγγυώνται την ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς και την αδυναμία οποιουδήποτε να έχει πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα σε περίπτωση παραβίασης του ιστότοπου Diamant-Strass-DMC.com.

Διαχείριση άλλων προσωπικών δεδομένων

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη της ιστοσελίδας Diamant-Strass-DMC.com δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, παραχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η ανάληψη της αγοράς του τόπου Diamant-Strass-DMC.com και τα δικαιώματά του εξουσιοδοτούν τον Justin Deslée να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες στον μελλοντικό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων έναντι του χρήστη του ιστότοπου Diamant-Strass-DMC.com.

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από το νόμο 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ.

Στην ιστοσελίδα Diamant-Strass-DMC.com, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 78-17 της 06ης Ιανουαρίου 1978, τα δεδομένα των χρηστών συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς της υπηρεσίας που προσφέρει ο ιστότοπος, δηλαδή για την επεξεργασία παραγγελιών. Ο χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες με πλήρη γνώση των γεγονότων, ειδικά όταν τις εισάγει μόνος του. Στη συνέχεια, ο χρήστης της ιστοσελίδας καλείται Diamant-Strass-DMC.com εάν θα παράσχει ή όχι αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με τους υπολογιστές, τους φακέλους και τις ελευθερίες, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Για να το εξασκήσετε, στείλτε την αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Diamant-Strass-DMC.com ([email protected]).

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.