Политика за поверителност

Управление на банкови данни

Сайтът Diamant-Strass-DMC.com, публикуван от DPL Web, не съхранява и не събира номера на кредитната карта, въведен от потребителя, и няма достъп до тази информация. Последните се предават по сигурен и криптиран начин от доставчиците на платежни услуги, упълномощени от Diamant-Strass-DMC.com: Stripe ако купувачът е избрал опцията „Плащане с кредитна карта“ и PayPal ако купувачът е избрал опцията „Плащане чрез PayPal“.

След приключване на транзакцията тези доставчици на плащания информират Diamant-Strass-DMC.com за успеха или неуспеха на плащането и не разкриват никаква друга информация. Тези платформи са най-широко използваните от търговските сайтове и гарантират сигурни транзакции, както и невъзможност за достъп до банкови данни, ако сайтът Diamant-Strass-DMC.com бъде хакнат, тъй като той не съхранява никакви банкови данни.

Управление на други лични данни

Никаква лична информация за потребителя на сайта Diamant-Strass-DMC.com не се публикува без знанието на потребителя, не се обменя, прехвърля, преотстъпва или продава на трети лица по какъвто и да е начин. Единствено поемането на покупката на сайта Diamant-Strass-DMC.com и неговите права упълномощава DLP Web, издател на сайта Diamant-Strass-DMC.com, да предаде посочената информация на евентуалния купувач, който от своя страна ще бъде обвързан със същото задължение за запазване и промяна на данните по отношение на потребителя на сайта Diamant-Strass-DMC.com.

Във Франция личните данни са защитени от Закон № 78-87 от 6 януари 1978 г., Закон № 2004-801 от 6 август 2004 г., член L. 226-13 от Наказателния кодекс и Европейската директива от 24 октомври 1995 г.

На сайта Diamant-Strass-DMC.com, в съответствие с член 4 от Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г., данните, свързани с потребителя, се събират само за целите на услугата, предлагана от сайта, т.е. за обработка на поръчки. Потребителят предоставя тази информация с пълно съзнание за фактите, по-специално когато я въвежда сам. След това потребителят на сайта Diamant-Strass-DMC.com е информиран дали е длъжен да предостави тази информация или не.

В съответствие с разпоредбите на членове 38 и следващите от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. относно информационните технологии, файловете и свободите, всички потребители имат право на достъп, коригиране, изтриване и противопоставяне на лични данни, които ги засягат. За да упражните това право, изпратете искането си до Diamant-Strass-DMC.com по имейл ([email protected]).

Базите данни са защитени от разпоредбите на закона от 1 юли 1998 г., с който се транспонира Директива 96/9 от 11 март 1996 г. относно правната защита на базите данни.