Декларация за поверителност

Управление на банкови данни

Diamant-Strass-DMC.com не съхранява и не събира никакви номера на кредитни карти, въведени от потребителя, и няма достъп до тази информация. Последният се предава надеждно и криптиран от трети лица и услуги за PayPal,които информират Diamant-Strass-DMC.com за успеха или провала на плащането и не разкриват Diamant-Strass-DMC.com никаква друга информация. Тези платформи се използват най-често от търговски обекти и гарантират сигурността на транзакциите, както и невъзможността на всеки да получи достъп до банкови данни, ако сайтът Diamant-Strass-DMC.com бъде хакнат.

Управление на други лични данни

Не се публикува лична информация на потребителя на сайта на Diamant-Strass-DMC.com без знанието на потребителя, обменя, прехвърля, прехвърля или продава на какъвто и да е носител на трети лица. Само допускането за покупка на сайта Diamant-Strass-DMC.com и неговите права упълномощава Justin Deslée да предава тази информация на потенциалния купувач, който от своя страна ще бъде обвързан със същото задължение да съхранява и променя данните спрямо потребителя на сайта Diamant-Strass-DMC.com.

Във Франция личните данни са защитени със Закон 78-87 от 6 януари 1978 г., Закон No 2004-801 от 6 август 2004 г., член L. 226-13 от Наказателния кодекс и Европейската директива от 24 октомври 1995 г.

На сайта Diamant-Strass-DMC.com, в съответствие с чл.4 Закон 78-17 от 06.01.1978 г., потребителските данни се събират само за целите на предлаганата от сайта услуга, т.е. обработката на поръчки. Потребителят предоставя тази информация с пълно познаване на фактите, особено когато той влиза в нея самостоятелно. След това на потребителя на сайта се казва Diamant-Strass-DMC.com дали да предостави тази информация или не.

В съответствие с разпоредбите на чл. За да го практикувате, изпратете имейл на заявлението си до Diamant-Strass-DMC.com ([email protected]).

Базите данни са защитени от разпоредбите на закона от 1 юли 1998 г. за транспониране на Директива 96/9 от 11 март 1996 г. относно правната закрила на базите данни.