Jogi információk

A 2004. június 21-i 2004-575. számú, a digitális gazdaságban való bizalomról szóló, L.C.E.N. néven ismert törvény 6., III. és 19. cikkének rendelkezéseivel összhangban a diamant-strass-dmc.com weboldal felhasználóinak és látogatóinak figyelmébe ajánljuk az alábbi információkat:

1. Jogi információk

Az oldal tulajdonosa, létrehozója és a közzétételért felelős a DPL Web, amelynek székhelye 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Franciaország), SIRET száma 50778378500052 és RCS Douai száma A 507 783 785. A diamant-strass-dmc.com weboldal e-mail címe: [email protected] .

A weboldal tárhelyszolgáltatója: OVH, melynek címe: 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix.

2. Előadásmód és elvek

Az alábbiakban jelezzük: Felhasználó, bármely internet-felhasználó, aki csatlakozik a fent említett oldalhoz és használja azt: diamant-strass-dmc.com.

A diamant-strass-dmc.com oldal összegyűjti a felhasználók rendelkezésére álló szolgáltatások egészét, az államban. Itt van meghatározva, hogy ez utóbbiaknak udvariasnak és jóhiszeműnek kell lenniük mind a többi felhasználóval, mind a diamant-strass-dmc.com weboldal webmesterével szemben.

A diamant-strass-dmc.com oldalt a DPL Web rendszeresen frissíti, és igyekszik a lehető legpontosabb információkat nyújtani (a honlap üzembe helyezése óta történt módosítások függvényében), de nem tudja garantálni a honlapon terjesztett információk pontosságát, teljességét és aktualitását, akár saját, akár az őt ellátó harmadik fél partnerek által nyújtott információkról van szó. Következésképpen a felhasználó tudomásul veszi, hogy ezeket az információkat (amelyek tájékoztató jellegűek, nem teljes körűek és változhatnak) saját kizárólagos felelősségére használja fel.

3. Hozzáférhetőség

A diamant-strass-dmc.com oldal elvileg 24/24h, 7/7d elérhető a felhasználók számára, kivéve a programozott vagy nem programozott megszakítást, a karbantartási szükségletek vagy a feltétlen szükség esetén. A szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetetlenné válása esetén a diamant-strass-dmc.com mindent megtesz a szolgáltatáshoz való hozzáférés helyreállítása érdekében, és igyekszik előzetesen tájékoztatni a felhasználókat a beavatkozás időpontjáról és idejéről. Kizárólag az eszközökre vonatkozó kötelezettségnek megfelelően a diamant-strass-dmc.com nem vonható felelősségre a felelős személyt illetően a szolgáltatás elérhetetlenségéből eredő bármilyen jellegű kárért.

4. Szellemi tulajdon

A DPL Web a szellemi tulajdonjogok kizárólagos tulajdonosa, illetve a weboldalon elérhető összes elem, mind a struktúra, mind a szövegek, képek, grafikák, logók, ikonok, hangok, szoftverek, ikonok, ikonok, képek, grafikák, logók, ikonok és szoftverek felhasználási jogainak kizárólagos tulajdonosa….
A diamant-strass-dmc.com weboldal teljes vagy részleges reprodukálása, megjelenítése, módosítása, közzététele, bármely elemének teljes vagy részleges adaptálása, bármilyen eszközzel vagy eljárással, tilos, kivéve a DPL Web tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével, e-mailben ([email protected]). Ellenkező esetben az jogsértésnek minősül, és a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.335-2. és azt követő cikkeinek rendelkezései szerint büntetőeljárás alá vonható.

5. Hiperhivatkozások

A diamant-strass-dmc.com oldal tartalmaz bizonyos számú hipertext linket más oldalakra (partnerek, információk…), amelyeket a DPL Web engedélyével hoztak létre. Ugyanakkor nem áll módjában ellenőrizni az így meglátogatott oldalak teljes tartalmát, ezért minden felelősséget elhárít a tiltott tartalmak esetleges kockázataiért.

6. Vagyon- és személyvédelem – személyes adatok kezelése

Franciaországban a személyes adatokat az 1978. január 6-i 78-87. sz. törvény, a 2004. augusztus 6-i 2004-801. sz. törvény, a büntető törvénykönyv 226-13. cikke és az 1995. október 24-i európai irányelv védi.

A diamant-strass-dmc.com oldalon a DPL Web (az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény 4. cikkelye értelmében) a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat kizárólag a diamant-strass-dmc.com oldal által kínált bizonyos szolgáltatások igénybevétele céljából gyűjti. A felhasználó ezeket az információkat a tények teljes ismeretében adja meg, különösen akkor, ha azokat saját maga adja meg. Ezután a diamant-strass-dmc.com oldal felhasználója számára meghatározásra kerül, hogy köteles-e vagy sem megadni ezeket az információkat.

Az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény 38. és azt követő cikkeinek rendelkezéseivel összhangban az informatikáról, a fájlokról és a szabadságjogokról minden felhasználónak joga van a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez és tiltakozáshoz. Ha élni kíván ezzel a jogával, küldje el kérését a diamant-strass-dmc.com e-mail címre ([email protected]).

A gyémánt-strass-dmc.com oldal felhasználójának személyes adatait a felhasználó tudta nélkül nem teszik közzé, nem cserélik ki, nem adják át, nem adják át vagy nem adják el harmadik személyeknek. Kizárólag a diamant-strass-dmc.com oldal megvásárlásának feltételezése és annak jogai hatalmazzák fel a DPL Web-et arra, hogy az említett információkat továbbítsa az esetleges vásárlónak, akit viszont ugyanaz a kötelezettség köt az adatok megőrzésére és módosítására vonatkozóan, mint a diamant-strass-dmc.com oldal felhasználóját.

Az adatbázisokat az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i 96/9/EK irányelvet átültető 1998. július 1-jei törvény rendelkezései védik.