Правни

В съответствие с разпоредбите на членове 6-III и 19 от Закон No 2004-575 от 21.06.2004 г. за доверие в цифровата икономика, известна като L.C.E.N., ние предоставяме следната информация, която се предоставя на потребителите и посетителите на сайта diamant-strass-dmc.com:

1. Правна информация

Собственикът, Създател на сайта и Отговорен за публикацията е Джъстин Десле, чието седалище се намира на адрес 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Франция) и номера на SIREN 507783785. Имейл адресът на diamant-strass-dmc.com е [email protected]

Домакин на сайта е: OVH, чийто адрес е 2 Kellermann Улица 59100 Рубе.

2. Представяне и принцип

Следното е: Потребител, всеки потребител, който влиза и използва гореспоменатия сайт: diamant-strass-dmc.com.

Сайтът diamant-strass-dmc.com включва набор от услуги в държавата, които са достъпни за потребителите. Тук се посочва, че те трябва да останат учтиви и да покажат добросъвестно на другите потребители и уебмастъра на diamant-strass-dmc.com сайт.

Сайтът diamant-strass-dmc.com се актуализира редовно от Джъстин Десле, който се стреми да предостави възможно най-точна информация (след като са направени промени след публикуването им онлайн), но не може да гарантира точността, пълнотата и новините на разпространяваната на неговия сайт информация, независимо дали е чрез собствено производство или от третите партньори, които предоставят тази информация. В резултат на това потребителят признава, че потребителят използва тази информация за данни (примерна, неизчерпателна и вероятно ще се развива) под негова или нейна изключителна отговорност.

3. Достъпност

Сайтът diamant-strass-dmc.com по принцип е достъпен за потребителите 24 часа в денонощието, 7 часа в денонощието, освен ако прекъсване, график или не, за нуждите на поддръжката или в случай на непреодолима сила. Ако не е възможен достъп до услугата, diamant-strass-dmc.com се задължава да направи всичко възможно, за да възстанови достъпа до услугата и след това ще се стреми да съобщава на потребителите датите и часовете на интервенцията предварително. Тъй като е предмет единствено на задължение за предоставяне на средства, diamant-strass-dmc.com не може да бъде държана под отговорност за вреди, независимо от естеството ѝ, в резултат на невъзможността за предоставяне на услугата.

4. Интелектуална собственост

Джъстин Десле е изключителен собственик на всички права на интелектуална собственост или притежава правата да използва всички елементи, достъпни на сайта, както в структурата, така и върху текстове, изображения, графики, лого, икони, звуци, софтуер…
Всяко пълно или частично възпроизвеждане на сайта diamant-strass-dmc.com, представяне, промяна, публикуване, пълно или частично адаптиране на някой от тези елементи, независимо от използваните средства или процес, е забранено, освен ако предварително писмено разрешение от страна на Собственика на Джъстин Десле, по електронна поща ([email protected]). Ако това не стане, то ще се счита за нарушение и подлежи на наказателно преследване в съответствие с разпоредбите на членове L.335-2 и следните от Code of Intellectual Property.

5. Хипервръзки

Сайтът diamant-strass-dmc.com съдържа редица хипервръзки към други сайтове (партньори, информация…), създадени с разрешението на Джъстин Десле. Въпреки това, той не може да проверява цялото съдържание на посетените сайтове и следователно не носи отговорност за това, що се отнася до възможните рискове от незаконно съдържание.

6. Защита на собствеността и хората – управление на личните данни

Във Франция личните данни са защитени със Закон 78-87 от 6 януари 1978 г., Закон No 2004-801 от 6 август 2004 г., член L. 226-13 от Наказателния кодекс и Европейската директива от 24 октомври 1995 г.

На уебсайта на diamant-strass-dmc.com Justin Deslée събира лична информация (съгласно член 4 От 1977 г. по член 4 от 06 януари 1978 г.) относно потребителя само за необходимостта от определени услуги, предлагани от сайта diamant-strass-dmc.com. Потребителят предоставя тази информация с пълно познаване на фактите, особено когато той влиза в нея самостоятелно. След това на потребителя на сайта се казва, diamant-strass-dmc.com дали да предостави тази информация или не.

В съответствие с разпоредбите на чл. За да го практикувате, изпратете имейл на заявлението си до diamant-strass-dmc.com ([email protected]).

Не се публикува лична информация на потребителя на сайта на diamant-strass-dmc.com без знанието на потребителя, обменя, прехвърля, прехвърля или продава на какъвто и да е носител на трети лица. Само предположението за изкуплението на сайта diamant-strass-dmc.com и правата му упълномощава Джъстин Десле да предава казана информация на потенциалния купувач, на когото от своя страна ще бъде дадено същото задължение да съхранява и променя данни по отношение на потребителя на сайта diamant-strass-dmc.com.

Базите данни са защитени от разпоредбите на закона от 1 юли 1998 г. за транспониране на Директива 96/9 от 11 март 1996 г. относно правната закрила на базите данни.