Правна информация

В съответствие с разпоредбите на членове 6-III и 19 от Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверието в цифровата икономика, известен като L.C.E.N., предоставяме на вниманието на потребителите и посетителите на сайта diamant-strass-dmc.com следната информация:

1. Правна информация

Собственик, създател на сайта и отговорен за публикацията е DPL Web, чието седалище се намира на 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Франция), SIRET номер 50778378500052 и RCS Douai номер A 507 783 785. Електронният адрес на уебсайта diamant-strass-dmc.com е [email protected] .

Домакинът на уебсайта е: OVH, чийто адрес е 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix.

2. Представяне и принцип

Посочва се по-долу: Потребител, всеки интернет потребител, който се свързва и използва гореспоменатия сайт: diamant-strass-dmc.com.

Сайтът diamant-strass-dmc.com събира в себе си цяла гама от услуги, които са на разположение на потребителите. Тук се уточнява, че последният трябва да остане учтив и да прояви добронамереност както към другите потребители, така и към уебмастъра на сайта diamant-strass-dmc.com.

Сайтът diamant-strass-dmc.com се актуализира редовно от DPL Web, която се стреми да предоставя възможно най-точната информация (в зависимост от промените, направени след пускането му в експлоатация), но не може да гарантира точността, пълнотата и актуалността на информацията, разпространявана на сайта, независимо дали тя е нейна собствена или на трети страни партньори, които му предоставят тази информация. Следователно потребителят признава, че носи пълната отговорност за използването на тази информация (която е примерна, неизчерпателна и подлежи на промяна).

3. Достъпност

Сайтът diamant-strass-dmc.com по принцип е достъпен за потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с изключение на прекъсвания, програмирани или не, за нуждите на неговата поддръжка или в случай на абсолютна необходимост. В случай на невъзможност за достъп до услугата, diamant-strass-dmc.com се ангажира да направи всичко възможно, за да възстанови достъпа до услугата и ще се постарае да съобщи предварително на потребителите датите и часовете на интервенцията. Тъй като е обвързан единствено със задължение за използване на средства, diamant-strass-dmc.com не може да бъде държан отговорен за евентуални вреди, независимо от техния характер, произтичащи от недостъпността на услугата.

4. Интелектуална собственост

DPL Web е изключителен собственик на всички права на интелектуална собственост или притежава правата за използване на всички елементи, достъпни на сайта, както на структурата, така и на текстовете, изображенията, графиките, логата, иконите, звуците и софтуера.
Всяко пълно или частично възпроизвеждане на сайта diamant-strass-dmc.com, представяне, промяна, публикуване, пълно или частично адаптиране на който и да е от тези елементи, независимо от използваните средства или процеси, е забранено, освен с предварителното писмено разрешение на собственика на DPL Web по електронна поща ([email protected]). В противен случай то ще се счита за нарушение и ще подлежи на съдебно преследване в съответствие с разпоредбите на член L.335-2 и следващите от Кодекса за интелектуална собственост.

5. Хипервръзки

Сайтът diamant-strass-dmc.com съдържа определен брой хипертекстови връзки към други сайтове (партньори, информация…), създадени с разрешението на DPL Web. Въпреки това тя няма възможност да проверява цялото съдържание на посетените по този начин сайтове и поради това отказва всякаква отговорност за възможните рискове от незаконно съдържание.

6. Защита на собствеността и лицата – управление на лични данни

Във Франция личните данни са защитени от Закон № 78-87 от 6 януари 1978 г., Закон № 2004-801 от 6 август 2004 г., член L. 226-13 от Наказателния кодекс и Европейската директива от 24 октомври 1995 г.

На сайта diamant-strass-dmc.com DPL Web събира лична информация (в съответствие с член 4 от Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г.), свързана с потребителя, само за нуждите на определени услуги, предлагани от сайта diamant-strass-dmc.com. Потребителят предоставя тази информация с пълно съзнание за фактите, по-специално когато я въвежда сам. След това на потребителя на сайта diamant-strass-dmc.com се указва задължението или не да предостави тази информация.

В съответствие с разпоредбите на членове 38 и следващите от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. относно информационните технологии, файловете и свободите, всички потребители имат право на достъп, коригиране, изтриване и противопоставяне на лични данни, които ги засягат. За да упражните това право, изпратете искането си до diamant-strass-dmc.com по имейл ([email protected]).

Никаква лична информация на потребителя на сайта diamant-strass-dmc.com не се публикува без знанието на потребителя, не се обменя, прехвърля, предава или продава на неопределена подкрепа с трети лица. Единствено хипотезата на закупуване на сайта diamant-strass-dmc.com и неговите права упълномощава DPL Web да предаде посочената информация на евентуалния купувач, който от своя страна ще бъде обвързан със същото задължение за запазване и промяна на данните по отношение на потребителя на сайта diamant-strass-dmc.com.

Базите данни са защитени от разпоредбите на закона от 1 юли 1998 г., с който се транспонира Директива 96/9 от 11 март 1996 г. относно правната защита на базите данни.